Tids- og aktivitetsplan 

Affaldsplanen forventes vedtaget i 2013 og de indledende undersøgelser omkring håndtering af det organiske affald forventes igangsat i 2014. Øvrige mindre tiltag gennemføres i 2014. Anlægsopgaven strækker sig over årene 2014-2015.

 
 
 

Af nedenstående tabel fremgår den foreløbige tidsplan.

Initiativ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dagrenovation
Undersøgelser af behov og muligheder/bioaffald x  
Iværksættelse af ordning x x
Storskrald
Indsamling af papir og pap i beholder x
Bygge- og anlægsaffald
Udsortering af hvid sanitet x x
Udsortering af døre/vinduer x
Haveaffald
Salg af kompostbeholdere x x x x x
Tværgående initiativer
Etablering af nyt affaldsanlæg x x x

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort