Økonomi for renovation frem til 2024 

Den samlede økonomi for renovationsområdet i kommunen består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og -anlæg samt til administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning samt til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen beskriver.

 
 
okonomi_penge
 

Alle opgaver vedrørende affaldshåndtering er omfattet af brugerbetaling. Hvert år betaler alle husstande et fast beløb - kaldet boligbidraget. Boligbidraget giver borgerne ret til at "komme af med" alt husholdningsaffaldet. Afhængig af hvor stor en beholder man har hjemme ved boligen betales et ekstra beløb fra 940 kr. for en sæk til 3160 for den største container på 800 l.

Alle erhvervsvirksomheder der har affald betaler ligeledes et fast beløb hvert år - kaldet administrationsbidraget. Virksomheder der gerne vil bruge genbrugsstationerne betaler herudover efter mængde og type af affald.

Boligbidragets og administrationsbidragets størrelse fastsættes på baggrund af de forventede udgifter og godkendes af byrådet en gang om året, sammen med de øvrige takster for Vand og Affald A/S.

I skemaet nedenfor er vist taksterne for de sidste 4 år og som det kan ses har der været en beskeden stigning nogenlunde svarende til den almindelige prisudvikling i Danmark. Taksterne for 2016 forventes ikke at blive væsentligt højere end 2015.

Når de nye ordninger med indsamling af organisk affald og flere beholdere til genanvendelige materialer skal træde i kraft, må der forventes en stigning i taksterne. Hvor stor stigningen bliver vil afhængige af hvor mange ekstra beholdere der skal tømmes ved hver bopæl. Forhåbentlig kan en del af ekstraudgiften hentes ind ved salg af de ekstra genanvendelige materialer. der kommer ind ved de nye ordninger.

Takster (i kr.)
2012
2013 2014 2015
Private
Boligbidraget
1117 938 968 970
140 l -spand
961 1012 1030 1065
Erhverv
Administrationsbidrag
562,5 562,5 600 600
 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort