Organisation af affaldsområdet 

Svendborg Kommunes affaldsopgaver er delt op i myndighedsopgaver og drift. Kommunen varetager myndighedsdelen og Vand og Affald A/S varetager driften.

 
 
 

Svendborg Kommune har adskilt myndighedsdelen og driftsdelen på affaldsområdet, selvom det ikke er et lovkrav.

Myndighedsdelen varetages af kommunens administration i Natur og Klima. Myndighedsopgaverne er blandt andet udarbejdelse af affaldsplan, udarbejdelse af regulativer, behandling af klagesager, vejledning om affald og tilsyn og fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr.

Driftsdelen varetages af Vand og Affald A/S.

Vand og Affald A/S varetager alle driftsopgaverne på affaldsområdet herunder indsamling af restaffald og storskrald samt drift af genbrugsstationer, miljøstationer, og komposteringsplads. Vand og Affald A/S drifter desuden erhvervsaffaldskonsulentopgaven og undervisning af skoleklasser.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort