Tids- og aktivitetsplan 

I nedenstående tids- og aktivitetsplan er der et overblik over de initiativer der iværksættes.

 
 
DeponiKon2
 

Initiativ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dagrenovation
Separat indsamling af organisk affald (x) x x x
Indsamling af plast- og metal emballage, glas og papir/småt karton
(x) x x x
Frontløber-projekter  x x
       
Storskrald
Indsamlingsordning for farligt affald ved husstande


x x x
Vurdering af ringeordning/ruteindsamling x x
Bygningsaffald
Minimere mængderne til deponi 
ved øget fokus/information på genbrugsstationerne
x x x x x
Sikre kvalitet ved forebyggende screening og information inden nedrivning af bygninger
x x x x x

(x) Forsøg / delvis indsamling

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort