Pap
 
 
 

Affaldsfraktioner og -typer 

Ærø Kommunes affald indeles i affaldstyper som f.eks. husholdningsaffald og bygge- og anlægsaffald, som har fastsatte mål. For at nå målene er det nødvendigt at se på, hvilke affaldsfraktioner affaldstyperne er sammensat af og fastsætte mål og initiativer for de enkelte fraktioner.

 
 
Collager
 

Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

I afsnittene herunder beskrives, hvorledes de enkelte affaldsfraktioner håndteres nu og i fremtiden. Der redegøres for de indsamlede mængder i 2012, hvorledes affaldsfraktionen hidtil er behandlet, og hvorledes fraktionen vil blive håndteret i fremtiden. Den fremtidige håndtering tager afsæt i de opstillede mål for hver affaldsfraktion med tilhørende initiativer for at nå målene.

 

Kort om initiativer

Det overordnede initiativ for at nå Ærø Kommunes mål for 50% genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald og 45% genanvendelse af dagrenovation er, som beskrevet i afsnittet Status og mål, bl.a at indføre husstandsindsamling af papir i fast indsamlingsmateriel

Husstandsindsamlingen af papir i fast indsamlingsmateriel vil bestå af et system til enfamilieboliger af en beholder på 180 liter til indsamling af papir og 140/180/240 liter til restaffald. Ved flerfamiliehuse kan størrelsen fastsættes anerledes. En nærmere beskrivelse af ordningen fastsættes i kommunens "Regulativ for husholdningsaffald" før iværksættelse. Ligeledes for evt. indsamling af organisk affald.

Det overordnede initiativ for at fastholde genanvendelseseffektiviteten for bygge- og anlægsaffald på mindst 70% er at forbedre sorteringen på genbrugspladsen via øget information - Læs mere under fraktionen Øvrigt affald.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort