Plan for perioden 2018 til 2024 

Det er Ærø Kommunes langsigtede plan at udsortere flest mulige affaldsfraktioner til genanvendelse under hensyntagen til den samlede økonomi i affaldsfraktionen. Udgifterne til transport indgår som en væsentlig parameter i den samlede økonomi.

 
 
 

Det er Ærø Kommunes forventning, at kravene til den fremtidige affaldssektor skærpes og det er kommunens mål at kunne matche lovgivningens krav såvel som brugernes ønsker til effektive og fleksible indsamlingssystemer. Det vurderes ikke realistisk, at Ærø Kommune etablerer egne specialiserede oparbejdningsanlæg til de forskellige affaldsfraktioner og Ærø Kommune ønsker derfor at satse på fælles løsninger med andre kommuner og affaldsselskaber, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort