Organisering af affaldsområdet 

Ærø Kommune driver selv sine egne affaldsanlæg og den daglige drift er udliciteret. Der er ikke umiddelbart planer om at ændre herpå i planperioden.

 
 
Genbrugsplads
 

Myndighedsdelen såvel som driftsdelen varetages af Teknisk Afdeling. Opkrævningsfunktionen vedr. affaldsgebyrer sker i samarbejde med Ærø Vand A/S og der er indgået aftale om fælles benyttelse af opkrævningssystemet FAS.

Der er ikke umiddelbart planer om at ændre herpå, men da medarbejderstaben er sammenfaldende på drifts- og myndighedsområdet vil det være hensigtsmæssigt løbende at styrke samarbejdet med Ærø Vand A/S på det driftsmæssige område. Ærø Vand A/S varetager således for nuværende det overordnede arbejde med udtagning af analyser, aflæsning af målere og tilsyn med spildevands- og perkolatanlægget på Ærø Kommunes Affaldsanlæg.

Når nuværende opkrævningsmedarbejder går på pension bør opkrævningsarbejdet, og det administrative arbejde omkring til- og afmelding, salg af ydelser m.v., samles hos Ærø Vand A/S, hvis det er lovgivningsmæssigt muligt.

På længere sigt bør det overvejes om affaldsområdet skal selskabsdannes og lægges under Ærø Vand A/S. 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort