Affaldsfraktioner fra erhverv 

Fokus i denne plan er hovedsageligt på det affald, som kommer fra private husholdninger. En væsentlig del af affald fra erhvervsvirksomheder håndteres ofte gennem andre end kommunens ordninger.

På kommunens genbrugsstationer kan erhvervsvirksomheder dog aflevere deres affald, hvis de er tilmeldt en abonnementsordning.

 
 
 

Affaldsfraktioner fra erhverv

I afsnittet herunder beskrives ordningen for erhvervets adgang til genbrugsstationerne. Der gives et overblik over hvilke fraktioner erhvervet typisk afleverer.

Kort om initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker generelt at øge genanvendelsen af affald. I denne rapport er der stort fokus på husholdningsaffaldet, men kommunen har også initiativer for at sikre bedre sortering og genanvendelse af erhvervsaffaldet på genbrugsstationerne og generelt.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort