Pap
 
 
 

Affaldsfraktioner fra husholdninger 

Faaborg-Midtfyn Kommunes affald inddeles i affaldstyper som f.eks. husholdningsaffald og bygge- og anlægsaffald, som har fastsatte mål. For at nå målene er det nødvendigt at se på, hvilke affaldsfraktioner affaldstyperne er sammensat af og fastsætte initiativer for de enkelte fraktioner.

 
 
 

Affaldsfraktioner fra husholdninger

I afsnittene herunder beskrives, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres. Der redegøres for de indsamlede mængder i 2013. Mængderne holdes op imod erfaringstal for de enkelte fraktioner hvor der findes erfaringstal. Der opstilles mål og initiativer for de fraktioner hvor kommunen har mulighed for forbedringer.

Kort om initiativer

De overordnede initiativer i Faaborg-Midtfyn Kommune er:

  • Flytning af Faaborg Genbrugsstation
  • Mere information om genanvendelse og inddragelse af borgere og virksomheder
  • Optimere og justere på eksisterende genbrugsordninger (genbrugsstationerne og indsamlingsordningen FFV Genbrug)
  • Undersøge mulighederne for at finde en løsning for Faaborg-Midtfyn Kommune for udfordringen med at frasortere den organiske del af dagrenovationsaffaldet.
  • Undersøge mulighederne ved at indgå i ZeroWaste Europe.
 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort