Affaldsplan 2015-2020 

Affaldsplan 2015-2020 behandler kommunens plan for, hvordan husholdningernes affald skal håndteres i planperioden. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2020 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2021 - 2026.

 
 
 

Affaldsplanen udgør en væsentlig del af det administrative grundlag for kommunes mål samt konkrete initiativer på affaldsområdet i de kommende år og med sigtelinjer for perioden frem til 2026.

Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet og redegør for de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden. Planen kan også bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende affaldshåndtering i kommunen.

Kommunen har formuleret målsætningerne i affaldsplanen på baggrund af en kortlægning af den hidtidige affaldshåndtering i kommunen. Overordnet er det kommunens mål mindst at være på linje med de nationale mål.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort