Nedgravede affaldsbeholdere 

Affaldshåndtering handler ikke kun om praktiske løsninger og genanvendelsesprocenter. I Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker vi også, at løsningerne passer ind i rammerne både teknisk og visuelt.

I Faaborg midtby har kommunen indført en forsøgsordning, hvor alle skraldespandene skiftes ud med 6 nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovationsaffald. 

 
 
 

Nedgravede affaldsbeholdere

I Faaborg midtby har flere borgere været generet af, at deres skraldespande skulle trækkes igennem huset på tømmedagene. I de smalle gader i midtbyen har der desuden været et ønske om at undgå de grønne skraldespande og den tunge trafik fra renovationsbilerne. Derfor blev det besluttet, at indføre en forsøgsordning med nedgravede affaldsbeholdere.

Forsøgsordning

I første omgang er der nedgravet 6 affaldsbeholdere som ca. 250 husstande skal benytte til deres dagrenovationsaffald (madaffald). De 6 beholdere er opstillet i et afgrænset område i midtbyen. Rent praktisk kunne forsøget være udført på mange forskellige måder. Der har været fokus på at lave et fornuftigt kompromis, som tilgodeser så mange som muligt.

Det er vigtigt for kommunen at der er tilfredshed med de løsninger vi laver, og derfor har vi valgt at lave ordningen som et forsøg, som skal evalueres af borgerne inden det eventuelt udbygges. 

Evaluering

Når løsningen med nedgravede affaldsbeholdere har fungeret et stykke tid, regner vi med at kunne høste nogle gode erfaringer. På den måde kan vi evaluere løsningen og vurdere, om der er stemning og basis for at udbygge løsningen i større dele af midtbyen og måske i andre byer i kommunen.

Målsætning

Målet med de nedgravede affaldsbeholdere er, at ingen skal slæbe skraldespande igennem deres huse. Desuden at undgå skraldespande i gadebilledet og mindske mængden af tung trafik i midtbyen.

Det er også et mål at dagrenovationsordningen kan gøres mere smidig og driftsmæssig mere rentabel.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune iværksætter følgende initiativer:

  • Etablere og drive 6 nedgravede affaldsbeholdere i Faaborg midtby.
  • Evaluering af ordningen og vurdering af mulighederne for at udbygge ordningen.

 

 

 

 

 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort