Organisation af affaldsområdet 

Siden 1. januar 2008 har affaldsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune været organiseret i to dele. Myndighedsopgaver herunder planlægning og tilsyn er placeret i den kommunale administration. Alle driftsopgaver er samlet i FFV Renovation A/S. Driftsopgaverne omfatter hovedsageligt dagrenovation, genbrugsindsamling og genbrugsstationer. Der forventes ingen ændringer i organiseringen i planperioden.

 
 
 

Faaborg-Midtfyn Kommune har adskilt myndighedsdelen og driftsdelen på affaldsområdet, selvom det ikke er et lovkrav.

Myndighedsdelen varetages af kommunens administration i miljøafdelingen. Myndighedsopgaverne er blandt andet udarbejdelse af affaldsplan, udarbejdelse af regulativer, behandling af klagesager, vejledning om affald og tilsyn.

Driftsdelen varetages af FFV Renovation A/S, som er et datterselskab af FFV Energi & Miljø A/S. FFV Energi & Miljø A/S er et aktieselskab ejet af kommunen. FFV Energi & Miljø A/S har tilknyttet datterselskaber til varetagelse af kommunens driftsområder for vand, el, fjernvarme, spildevand og affald.

FFV Renovation A/S varetager alle driftsopgaverne på affaldsområdet herunder indsamling af dagrenovation og indsamling af genanvendeligt affald.

FFV Renovation A/S står også for drift af genbrugsstationer, minigenbrugsstationer, komposteringspladser og miljøstationerne ved sommerhusområder og udvalgte steder.

FFV Genbrug er et selvstændigt firma under FFV Renovation A/S. FFV Genbrug kører ruteindsamlingen af genanvendeligt affald og driver genbrugsbutikken ved Ringe Genbrugsstation. Desuden står FFV Genbrug for afsætningen af alle genanvendelige affaldsfraktioner fra genbrugsstationer og indsamlingen.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort