Styrket borgerinddragelse 

I dette afsnit beskrives nogle af de tanker Faaborg-Midtfyn Kommune har gjort sig i forbindelse med borgerinddragelse. For at sikre nogle gode løsninger på affaldsområdet er det vigtigt for kommunen at inddrage borgernes holdninger og ideer tidligt i processerne. På den måde kan input og inspiration blive en del af løsningerne.

 
 
 

Kommunikation og inspiration skaber gode resultater

Kommunikation er en vigtig del i kommunens indsatser på affaldsområdet. Det skal sikres, at der fokuseres på dialog og borgerinddragelse tidligt i affaldsindsatserne.

Borgernes ideer og inspiration til de forskellige løsninger er vigtige for et godt resultat. Ved at understøtte mest mulig borgerinddragelse kan der udvikles løsninger, der skaber størst mulig tilfredshed og som dermed vil medvirke til et bedre resultat.

Målsætning

Inddragelse af borgere i så mange beslutninger på affaldsområdet som muligt. Fokus på inddragelse tidligt i processerne.

Initiativer

Faaborg-Midtfyn Kommune vil iværksætte følgende initiativer:

  • Inddrage borgernes holdninger og ideer tidligt i arbejdet.
  • Informere borgerne i løbet af processerne.
  • Præsentere og afstemme de endelige forslag for borgerne.
  • Undersøge mulighederne for at inddrage borgerne aktivt, for eksempel i forbindelse med frivillig indsamling af henkastet affald.
 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort