Pap
 
 
 

Affaldsfraktioner og -typer 

Kerteminde Kommunes affald inddeles i affaldstyper som f.eks. husholdningsaffald og bygge- og anlægsaffald, som har fastsatte mål. For at nå målene er det nødvendigt at se på, hvilke affaldsfraktioner affaldstyperne er sammensat af og fastsætte mål og initiativer for de enkelte fraktioner.

Derudover er der en kort beskrivelse af affald fra erhverv.

 
 
Langeskov genbrugsstation
 

Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

I afsnittene herunder beskrives, hvorledes de enkelte affaldsfraktioner håndteres nu og i fremtiden. Der redegøres for de indsamlede mængder i 2013, hvorledes affaldsfraktionen hidtil er behandlet, og hvorledes fraktionen vil blive håndteret i fremtiden. Den fremtidige håndtering tager afsæt i de opstillede mål for hver affaldsfraktion med tilhørende initiativer for at nå målene.

Kort om initiativer

Det overordnede initiativ for at nå Kerteminde Kommunes mål for genanvendelse af husholdningsaffald og dagrenovation er, som beskrevet i afsnittet Status og mål, at gennemføre undersøgelse af nødvendigheden af husstandsindsamling af genanvendelige fraktioner. 

Husstandsindsamlingen af restaffald og organisk affald består af et system med en beholder af varierende størrelse eller af en sæk i specielle tilfælde til restaffald og en 140 liter beholder til indsamling af organisk affald. Der vil i planperioden blive optimeret på indsamlingen af metoden til at indsamle restaffald og vegetabilsk affald ved såvel enkeltfamilie husstande som ved etageboliger.

Der vil i planperioden ske en øget information om bedre sortering af affald.

Det overordnede initiativ for at fastholde genanvendelseseffektiviteten for bygge- og anlægsaffald er at forbedre sorteringen på genbrugspladsen via øget information.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort