Ressourceplan 2014-2019 

Ressourceplanen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet og hvilke initiativer, der iværksættes for at nå målene frem til 2019 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2020 - 2025.

 
 
Hans Tausen statue
 

Ressourceplanen udgør en væsentlig del af det administrative grundlag for Kommunes mål og konkrete initiativer på affaldsområdet i de kommende 6 år og med sigtelinjer for perioden frem til udgangen af 2025.

Ressourceplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet og redegør for de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden. Planen kan også bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende affaldshåndtering i kommunen.

Kommunen har formuleret målsætningerne i ressourceplanen på baggrund af en kortlægning af den hidtidige affaldshåndtering i kommunen. Overordnet er det kommunens mål mindst at være på linje med regeringens målsætning om 50% genanvendelse af affald fra husholdningerne i kommunen.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner hvert 6. år udarbejde affaldsplaner for en 12-årig periode. Denne ressourceplan dækker således perioden 2014-2025.

Ressourceplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning A/S.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort