Organisation af affaldsområdet 

Siden 1. januar 2009 har affaldsområdet i Kerteminde Kommune været organiseret i to dele. 

  • Myndighedsopgaver herunder planlægning og tilsyn er placeret i den kommunale administration.
  • Alle driftsopgaver er samlet i Kerteminde Forsyning A/S sammen med de øvrige kommunale forsyningsopgaver. Driftsopgaverne inden for affald omfatter hovedsageligt administration af dagrenovationssystemet, drift af genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer.

Der forventes ingen ændringer i organiseringen i planperioden.

 
 
Kerteminde Rådhus
 

Kerteminde Kommune har adskilt myndighedsdelen og driftsdelen på affaldsområdet, selvom det ikke er et lovkrav.

Myndighedsdelen varetages af kommunens administration i Miljø og Kultur. Myndighedsopgaverne er blandt andet udarbejdelse af affaldsplan, udarbejdelse af regulativer, behandling af klagesager, vejledning om affald og tilsyn.

Driftsdelen varetages af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S, som er et datterselskab af Kerteminde Forsyning A/S. Kerteminde Forsyning - Renovation A/S varetager alle driftsopgaverne på affaldsområdet herunder indsamling af rest-og vegetabilsk affald samt drift af genbrugspladser, nærgenbrugspladser, og komposteringsplads.

Kerteminde Forsyning A/S er et 100 % ejet kommunalt aktieselskab. Kerteminde Forsyning A/S har desuden tilknyttet datterselskaber til varetagelse af driftsområder vand, spildevand og fjernvarme.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort