Tids- og aktivitetsplan 

Denne del oplister de initiativer som Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning A/S vil igangsætte i planperioden. Der vil kunne komme andre tiltag til, hvis der viser sig nye og oplagte muligheder for at optimere eller yde en bedre service over borgerne.

Disse initiativer vil blive politisk vedtaget inden de igangsættes.

 
 
Kertinge nor
 

 

Hvor Fraktion  Initiativ Tidspunkt Hvem
Udarbejdelse af fælles strategi for hele affaldssystemet i Kerteminde Kommune   2014 Fælles
Genbrugspladserne Brændbart Kampagne for bedre sortering 2015-2016 Kerteminde Forsyning A/S 
Haveaffald Undersøgelse af afsættelsesmuligheder til biobrændsel 2014 Kerteminde Forsyning A/S
Deponi Styrket kvalitetskontrol på affald til deponering.   2014 - 2015 Kerteminde Forsyning A/S 
Undersøgelse af hvad  det deponeringsegnede affald indeholder. Herunder muligheden for at udsortere fraktioner til genanvendelse. 
Øvrige fraktioner  Vurdering af øvrige fraktioner på genbrugspladserne så de sorteres og indsamles mest optimalt hele plan-perioden Kerteminde Forsyning A/S
Øvrige initiativer Vurdering og eventuel renovering af genbrugspladsen i Kerteminde for optimal drift 2014 - 2015 Fælles 
Vurdering og eventuel renovering af genbrugspladsen i Munkebo for optimal drift 2014 - 2016 Fælles
Batterier Informationskampagne om henteordningen (pose på låg) 2014 - 2016 Kerteminde Forsyning A/S 
Husstandene Rest affald Undersøge muligheden for at etablere et fælles styrket kvalitetskontrolsystem 2015 Fælles
Udbud af ny aftale om forbrænding af affald fra Kerteminde Kommune  2015 Fælles
Affald af: Det skal undersøges, hvad der skal til for at opnå målet i 2017 og 2020. Der kunne være tale om: 2014 - 2015 Fælles
- Glas og flasker - kampagner om bedre udsortering
- Metalemballager - ændret antal og brug af nærgenbrugspladser
- Plastemballager - husstandsindsamling  i separate beholdere
- Pap og papir  - andre initiativer
Småt elektronikskrot Eventuel etablering af borgernær indsamling  2015 - 2016 Kerteminde Forsyning A/S 
Organisk affald  mulighederne for indsamling af organisk affald til bioforgasning 2015 - 2016 Fælles
Øvrige initiativer Undersøgelse mht. om informationskampagner vil kunne medvirke til en bedre sortering.
Såfremt effekten er positiv gennemføres de undersøgte kampagner 
Målrettet til: hele plan-perioden Fælles
- kommunens borgere
- turister
- campingpladser
- erhverv
- skoler
- kommunale institutioner
Undersøgelse af mulighed og behov for undervisningstjeneste Målrettet til: 2016 - 2018 Kerteminde Kommune, evt. gennem Kerteminde Forsyning A/S
- skoler
- børnehaver

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort