Økonomi for renovation frem til 2024 

Den samlede økonomi for renovationsområdet i kommunen består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og -anlæg samt til administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning samt til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen beskriver.

 
 
okonomi_penge
 

Generelle affaldstakst  principper:

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 48 kan omkostningerne til initiativerne gebyrlægges. Affaldsområdet skal hvile økonomisk i sig selv set over en årrække og ud fra dette princip fastsættes alle takster og administrationsbidrag på affaldsområdet. Det betyder, at de penge der kommer ind via takster og gebyr, kun må bruges på affaldsområdet.

I 2014 er taksterne for ordningerne som følger:

  • Gebyr for dagrenovation afhængig af beholderstørrelse: 1425-5300 kr
  • Gebyr for indsamling af papir, pap og flasker: 68 kr
  • Gebyr for genbrugsplads: 848 kr

Økonomisk effekt af nye ordninger og initiativer

Langeland Kommune skal gennemføre initiativer for at nå de fastsatte mål om 50 % i genanvendelse. Derfor indføres ændringer ved ordning for dagrenovation, indsamling af udvalgte genanvendelige fraktioner, udlån af kompostbeholdere m.m. Disse ændringer er beskrevet i tabellen nedenfor med beskrivelse af ændrede udgifter eller takstpåvirkning samt årstal for indførelse. Taksterne er forventede og der skal tages forbehold for ændringer i forhold til de reelle takster der godkendes inden det kommende gebyrår.    

Takstpåvirkningen for indførelse af henteordning af genanvendeligt affald kombineret med dagrenovation  beskrives i tabellen nedenfor som eksempel ved 140L beholder. Der er i tabellen en beskrivelse af forskellen for en borger hvis man vælger den frivilige 14. dages tømning i 2015 i forhold til ugetømning.   

De øvrige initiativer beskrives ved ændrede driftsudgifter pr år. Disse tal er behæftede med en vis usikkerhed, da udgifterne afhænger af hvor meget affald der skal behandles.   

I forhold til kampagner betegnes den forventede udgift, der går til timerne brugt på kampagnen samt udgifter til evt. konsulentbidrag udefra.  

Tidsplan over initiativer med påvirkning af takst ved henteordninger og påvirkning af driftsøkonomi ved øvrige tiltag.

 
Initiativer i affaldsplan med takst eller kommunal udgift
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort