Plan for perioden 2018 til 2024 

Langeland Kommune har fokus på bæredygtighed og rationelle løsninger, hvor det skal give mening og være sjovt at sortere sit affald

 
 
Nej tak til forbudsskilte - JA TAK til mere genbrug
 

 

Langeland Kommunes målsætning på affaldsområdet er, at øge genanvendelsen af det affald som nu forbrændes eller deponeres. Derfor vil der i 2017 indføres flere nye indsamlingsordninger med fokus på genanvendelse. For at dette skal lykkedes er det vigtigt at initiativerne bliver modtaget positivt af borgerne, så det sikres at affaldet kildesorteres korrekt. 

Visionerne er  

  • Affaldssortering er sjovt - det skal være sjovt at genanvende affald, så både borgere og folk i driften har lyst til at gøre en ekstra indsats og være stolte af det.
  • Bæredygtighed og rationelle løsninger - det skal give mening, så man ser fordelene for husholdningen, for naturen, for økonomien og i den sidste ende for kommunen.
  • Direkte genbrug skal fremmes - evt. ved brug af kommunale samarbejder med virksomheder, foreninger og ildsjæle.  

Affaldssortering er sjovt

Der skal derfor være fokus på et højt serviceniveau til glæde for borgere med fremme af gode initiativer istedet for kun forbuds skilte.  

Ved en imødekommenhed for nye ideer fra borgere, virksomheder og foreninger kan man skabe et ejerskab og en stolthed for, at man er sammen om at opnå de ambitiøse målsætninger kommunen har sat sig og måske i sidste ende spare på affaldsgebyret. 

Derfor skal vi fra nu og frem til 2024 skabe fokus på de gode resultater ved oplysninger om hvilke ressourcer der spares. F.eks. ved skiltning direkte på affaldscontaineren eller skabe en stolthed hos borgeren med skilte ved genbrugspladser og miljøstationer med f.eks. "Tak fordi du genanvender dit affald".

Bæredygtighed og rationelle løsninger

Ved kampagner, skoleundervisningsforløb og aktivitetsdage skal vi have fokus på at formidle budskabet om,  at god affaldsgenanvendelse giver mening. F.eks. ved havedage på genbrugspladserne, samarbejde med fjerkræforeninger om fremme af hønsehold, konkurrencer og lignende tiltag. Derudover skal det formidles til virksomheder, at man kan imødekomme krav om god sortering og stadigvæk spare penge på mindre statsafgifter til forbrændingsanlæg, deponering osv.

Direkte genbrug skal fremmes

I samarbejde med en lokal forening opstilles containere på genbrugspladserne, hvor borgere kan stille indbo, der direkte kan genbruges af andre borgere. Ved sådan en løsning minimere man affaldsmængden til gavn for kommunen, støtter det lokale foreningsliv og knytter lokale bånd til glæde for Langelands borgere.

 

 

 

 

 

    

 

 

      

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort