Kun svag stigning i affaldsmængderne forventes 

Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for Kommunens affaldssystem. Ændringer i affaldsmængden i en periode stiller krav til de modtage- og behandlingsanlæg, som kommunen benytter. Det er derfor vigtigt for kommunen at forholde sig til den forventede udvikling i affaldsmængderne. Der forventes kun en svag stigning i affaldsmængderne i planperioden.

 
 
AffaldsforbrændingGrab
 

Affaldsmængderne er siden sidste affaldsplan (tal registreret i 2007) samlet set steget med 3 %. Mængden af genanvendeligt affald er steget, hvor deponiaffaldet er faldet kraftigt.   

 

  Affaldsmængder (kg/hustand/år)
 Affaldsfraktion  2007  2012  Udvikling
 Deponi  98,5  51,3  -48 %
 Forbrændingsegnet  730,2  783,2     7 %
 Genanvendelse  349,2  384,4    10 %  
 Ialt  1177,8  1218     3 %

I planperioden vil de genanvendelige affaldsmængder stige kraftigt, da alle Langeland Kommunes initiativer vil fremme en udsortering af disse genanvendelige affaldstyper. Samtidig må det forventes at det forbrændingsegnede affald og deponeringsegnede affald vil falde. Med initiativer om at husstandsindsamle genanvendeligt affald og fremme hjemmekompostering vil mængden af affald afleveret på genbrugspladserne være svagt faldende.

Affaldsmængderne er konjunkturafhængige og derfor forventes de samlede affaldsmængderne kun at være svagt stigende. Forventningerne gælder såvel mængden af husholdningsaffald som affald fra kommunens institutioner og virksomheder.

 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort