Affaldsplan 2014-2024 

Affaldsplanen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet og hvilke initiativer der iværksættes for at nå målene frem til 2018 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2018 - 2024.

 

 
 
Langelandsbroen
 

Affaldsplanen udgør en væsentlig del af det administrative grundlag for Langeland Kommunes mål og konkrete initiativer på affaldsområdet i de kommende 5 år og med sigtelinier for perioden frem til udgangen af 2024. 

Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet og redegør for de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden. Affaldsplanen omfatter husholdningsaffald, og det erhvervsaffald der modtages på genbrugspladsen og affald fra de kommunale institutioner. Planen kan også bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende affaldshåndtering i kommunen.

Kommunen har formuleret målsætningerne i affaldsplanen på baggrund af en kortlægning af den hidtidige affaldshåndtering i kommunen. Overordnet er det kommunens mål mindst at være på linje med de nationale mål om 50% genanvendelse af affald fra husholdningerne i kommunen.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner hvert 6. år udarbejde affaldsplaner for en 12-årig periode. Denne affaldsplan dækker således perioden 2014-2024.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort