Modtage og behandlingsanlæg 

Langeland Kommune anvender eksterne og interne modtageanlæg. Øens modtageanlæg udbygges og forbedres til at imødekomme nye affaldsfraktioner og sikre stor kapacitet.  Langeland Kommune benytter sig af anvisningsaftaler til flere forbrændingsanlæg så det giver fleksibilitet for vores virksomheder og imødekommer kravet til kapacitet.    

 

 
 
Deponi Ravnshoej
 

Langeland Kommune anvender øens modtageanlæg til indsamling af næsten alt affald her på øen. Dette foregår igennem 3 genbrugspladser, 3 containerpladser, 1 komposteringsplads samt 30 miljøstationer, som ejes af Langeland Affald ApS. 

Se nærmere om anlæggene under "Affaldsanlæg"

Ændringer af genbrugs- og containerpladserne

Ny genbrugsplads i Rudkøbing i 2013

I forhold til Rudkøbings tidligere genbrugsplads var der begrænset muligheder for udvidelse af pladsen og derfor er det svært og imødese kravene til udsortering i flere affaldsfraktioner og hermed opnåes ikke en høj genanvendelse. Derfor etablerede Langeland Forsyning i 2013 en ny genbrugsplads med bedre tilkørselsforhold, gode udvidelsesmuligheder og tilhørende komposteringsplads. Samtidig udfases brugen af komposteringspladsen i Simmerbølle.

Nedjustering for mere genanvendelse.

Langeland kommune vil effektivisere sin åbningstid, så borgerne får bedre service og bedre sorteringsmuligheder. Ved nedjustering af åbningstiden af de mindre benyttede containerpladser i Lohals og Bagenkop i 2015 vil borgerne i højere grad blive henvist til de nærtliggende genbrugspladser i henholdsvis Lejbølle og Helsned. Disse genbrugspladser har mere plads og dermed en større kapacitet for flere affaldsfraktioner, hvilket samlet set vil øge genanvendelsen. Besparelsen ved kun 1 ugentlig åbningsdag på hver af de to containerpladser vil samtidig kunne skabe mulighed for søndagsåbning af Rudkøbing genbrugsplads samt forbedre åbningstiden af de to andre genbrugspladser.  Til gengæld vil der som noget nyt kunne modtages haveaffald på Lohals Containerplads. Således vil serviceniveauet i nord blive tilsvarende det i syd.

Øvrige modtageanlæg

Ved store mængder deponiaffald anvendes Klintholm I/S som modtageanlæg og ved forbrændingsegnet affald anvises både Svendbog Kraftvarme og Odense Forbrænding som modtageanlæg.  Desuden har Langeland Affald ApS indgået leveringsaftaler med forskellige modtageanlæg til behandling af det genanvendelige affald fra genbrugspladserne.

Se nærmere om modtageanlæggene under "Liste over væsentlige modtage- og behandlingsanlæg"

Med anvendelse af flere modtageanlæg opnåes den fornødne kapacitet.

  

 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort