Organisation af affaldsområdet 

Langeland Kommunes affaldopgaver er delt op i myndighedsopgaver og drift. Kommunen er myndigheden og Langeland Affalds ApS  varetager driften 

 
 
Genbrugsplads
 

Langeland Kommune har adskilt myndighedsdelen og driftsdelen på affaldsområdet, selvom det ikke er et lovkrav.

Myndighedsdelen varetages af kommunens administration i miljøafdelingen. Myndighedsopgaverne er blandt andet udarbejdelse af affaldsplan, udarbejdelse af regulativer, behandling af klagesager, anvisninger af affald og tilsyn.

Driftsdelen varetages af Langeland Affald ApS, som er et datterselskab under Langeland Forsyning A/S. Langeland Forsyning A/S blev dannet i 2009 og er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der varetager driftsopgaver indenfor spildevand, vand og affald.  Langeland Affald ApS står for indsamlingen af dagrenovation samt driften af Langelands genbrugspladser,  containerpladser og miljøstationer.

 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort