Tids- og aktivitetsplan 

Tids- og aktivitetsplanen viser de initiativer herunder kampagner som skal gennemføres for at sikre en bedre genanvendelse af især husholdningsaffald, haveaffald og bygningsaffald.  Derudover skal genbrugspladserne forbedres og åbningstiden udvides for at sikre at borgerne nemmere kan sortere. Dette vil betyde nedjustering af åbningstiden på containerpladserne i nord og syd, som ikke kan tilbyde den korrekte sorteringsgrad.    

 
 
 

Langeland Kommune har følgende iniativer der skal gennemføres inden 2018.

 Omkostningerne for de beskrevne initiativer kan ses under Økonomi

 

Initiativ 2014 2015 2016 2017 2018
Dagrenovation
14. dages tømning frivillig tilmeldeordning mod nedsat takst (ugetømning i sommerperioden) X X
14. dages tømning obligatorisk ordning (ugetømning i sommerperioden)        X

Genanvendelige Fraktioner

Husstandsindsamling af udvalgte genanvendelige fraktioner, 12 gange om året 

       X  X
Indsamling af metaldåser og glas i alle miljøstationer         X  X
Spejderordning kører med supplement fra Langeland Forsyning      X    X    
Spejderordning nedlægges         X  X 
Genbrugspladser
Containerpladsers har 1 åbningsdag om ugen i Lohals og Bagenkop     X      
Udvidet Åbningstid på Rudkøbing og forbedret forhold på Lejbølle genbrugspladser     X   X  X   X 
Opstilling af container på genbrugspladser til genbrug af indbo    X X X X
Bygningsaffald
Kampagne om PCB-screening og PCB-affaldsfraktioner på genbrugsplads  X X X X X
Direkte genbrug af mursten fremmes       X  X  X  X
Haveaffald
Lån af kompostbeholdere med registrering X x x
Kampagne om god kompostering x
Tværgående initiativer
Kampagne:Skoleprojekt om god affaldssortering x
Kampagne for servicevirksomheder og kommunale institutioner om gennemførelse af bedre sortering X X X X X

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort