Affaldsfraktioner fra erhverv 

Affaldsplanen omfatter hovedsageligt det affald, som kommer fra private husholdninger. En væsentlig del af affaldet fra erhvervsvirksomheder håndteres ofte gennem andre virksomheder og ikke gennem kommunens ordninger.

På kommunens genbrugsstationer har erhvervsvirksomheder dog mulighed for at aflevere deres affald, hvis de er tilmeldt abonnementsordningen.

 
 
 

I afsnittet herunder beskrives ordningen for erhvervets adgang til genbrugsstationerne. Der gives et overblik over hvilke fraktioner erhvervet typisk afleverer.

Kort om initiativer

Nyborg Kommune ønsker generelt at øge genanvendelsen af affald. I affaldsplanen er der stort fokus på husholdningsaffaldet, men kommunen har også initiativer for at sikre bedre sortering og genanvendelse af erhvervsaffaldet på genbrugsstationerne samt generelt for erhvervsaffaldet.


 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort