Pap
 
 
 

Affaldsfraktioner fra husholdninger 

Affaldsplanen inddeler affaldet i forskellige typer som f.eks. husholdningsaffald og bygge- og anlægsaffald, som har fastsatte mål. For at nå målene er det nødvendigt at se på, hvilke affaldsfraktioner affaldstyperne er sammensat af samt fastsætte mål og initiativer for de enkelte fraktioner.

 
 
 

I afsnittene herunder beskrives, hvorledes de enkelte affaldsfraktioner håndteres nu og i fremtiden. Der redegøres for de indsamlede mængder i 2014, hvorledes affaldsfraktionen hidtil er behandlet, og hvorledes fraktionen kan blive håndteret i fremtiden. Den fremtidige håndtering tager afsæt i de opstillede mål for hver affaldsfraktion med tilhørende initiativer for at nå målene.

Kort om initiativer

Det overordnede initiativ for at nå Nyborg Kommunes mål for 50 % genanvendelse af udvalgte affaldsfraktion fra husholdningsaffaldet, er som beskrevet i afsnittet Status og mål, at indføre husstandsindsamling af genanvendelige fraktioner.

Husstandsindsamlingen vil sandsynligvis bestå af et system til enfamilieboliger af en sæk eller en beholder på 140/240 liter til restaffald, en beholder på 140/240 liter til grønt affald og en 240 liter beholder til indsamling af papir, pap, plast-, glas-, og metalemballage. Ved flerfamiliehuse vil der enten blive opstillet containere på 400 eller 600 liter til de enkelte fraktioner eller større kuber. Tilsvarende kan der være forskelle i indsamlingsmetoder, afhængig af tilgængelighed på ejendommen, ved etageejendommen og i sommerhusområder.

Valg af systemet for husstandsindsamling vil ske efter nøje overvejelser og undersøgelser samt i samråd med brugerne. Valg af systemet kan ligeledes ske i samråd med Klintholm kommunerne, for at opnå fordele fra samdrift ved udbud af bl.a. renovationsopgaven. En nærmere beskrivelse af ordningen udsendes umiddelbart før iværksættelse. 

Det overordnede initiativ for at fastholde genanvendelseseffektiviteten for bygge- og anlægsaffald på 88 % er at forbedre sorteringen på genbrugspladsen via øget information - Læs mere under fraktionen Øvrigt affald.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort