Kun svag stigning i affaldsmængderne forventes 

Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for Kommunens affaldssystem. Ændringer i affaldsmængden i en periode stiller krav til de modtage- og behandlingsanlæg, som kommunen benytter. Det er derfor vigtigt for kommunen at forholde sig til den forventede udvikling i affaldsmængderne. Der forventes kun en svag stigning i affaldsmængderne i planperioden.

 
 
AffaldsforbrændingGrab
 

Ifølge statens ressourceplan forventes kun en svag stigning på højst 1,5 % årligt af affaldsmængderne i planperioden. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse vil blive. Der vil være den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra kommunen på Odense Kraftvarmeværk A/S og på Svendborg Kraftvarme A/S, samt til deponering og kompostering på Klintholm I/S. Der forventes at være tilstrækkelig muligheder for behandling og afsætning af genanvendelige materialer indsamlet i planperioden.

Affaldsmængderne er konjunkturafhængige og det har vist sig, at udviklingen i samfundsøkonomien har en stor indflydelse på mængderne af affald. Derfor forventer kommunen, at affaldsmængderne højst vil stige med 1 % årligt i planperioden. Forventningerne gælder såvel mængden af husholdningsaffald som affald fra kommunens institutioner og virksomheder. Mængden af dagrenovation har været mere eller mindre konstant i Danmark de sidste 15 år og kommunen forventer derfor ingen nævneværdig ændring i planperioden.

Den øget fokus i planperioden på genanvendelse af emballageaffald og indsamling af organisk affald (vegetabilsk og animalsk affald), vil resultere i et fald i mængden af restaffald til forbrænding. Mængden af deponeringsegnet affald forventes uændret eller faldende grundet nye genanvendelsestekniker.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort