Affaldsplan 2015-2020 

Affaldsplanen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet og hvilke initiativer der iværksættes for at nå målene frem til 2020 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2020 - 2026.

 
 
Sallingsundbroen1
 

Affaldsplanen udgør en væsentlig del af det administrative grundlag for kommunes mål samt konkrete initiativer på affaldsområdet i de kommende 5 år og med sigtelinier for perioden frem til udgangen af 2026.

Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet og redegør for de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden. Planen kan også bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende affaldshåndtering i kommunen.

Kommunen har formuleret målsætningerne i affaldsplanen på baggrund af en kortlægning af den hidtidige affaldshåndtering i kommunen. Overordnet er det kommunens mål, som minimum at være på linje med de nationale mål om 50% genanvendelse af affald fra husholdningerne i kommunen.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner hvert 6. år udarbejde affaldsplaner for en 12-årig periode. Denne affaldsplan dækker således perioden 2015-2026.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort