Modtage og behandlingsanlæg 

Nyborg Kommune benytter sig af flere modtage- og behandlingsanlæg for at sikre tilstrækkelig kapacitet til håndteringen af affaldet fra kommunen. En del af anlæggene er kommunen medejer af og en del har kommunen leveringsaftale med. Alle anlæg har kapacitet nok til kommunens affald.

 
 
Deponi Ravnshoej
 

Nyborg Kommune benytter i sin affaldshåndtering en række modtage- og behandlingsanlæg, der beskrevet i afsnittet Affaldsanlæg og i underafsnittet Genbrugsstationer.

Affaldshåndteringen foregår igennem de 3 genbrugspladser samt de 63 genbrugsøer, som ejes af Nyborg Forsyning & Service A/S.

Ved affaldshåndtering af deponiaffald anvendes fortrinsvis Klintholm I/S som modtageanlæg og ved forbrændingsegnet affald anvendes både Svendbog Kraftvarme og Odense Forbrænding som modtageanlæg.  Desuden har Nyborg Forsyning & Service A/S indgået leveringsaftaler med forskellige modtageanlæg til behandling af det genanvendelige affald fra genbrugspladserne, genbrugsøerne og husholdningerne. Med anvendelse af flere modtageanlæg sikres den fornødne kapacitet for behandling affaldet.

Se nærmere om modtageanlæggene under "Liste over væsentlige modtage- og behandlingsanlæg"
 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort