Modtage og behandlingsanlæg 

Dette afsnit handler om hvilke anlæg Svendborg Kommune råder over.

 
 
 

Svendborg Kommune sender brændbart affald til Svendborg Kraftvarme og deponi-affald til Klintholm, begge disse anlæg ligger i Svendborg Kommune og ejes helt eller delvist af kommunen. Genanvendeligt affald indsamlet i diverse ordninger sendes til godkendte aftagere, hovedsageligt vest for Storebælt. 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort